Välkommen till Wilma!

Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Vårdnadshavare kan via Wilma följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post, och läsa skolans notiser.

Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

Logga in i Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och lösenord i fälten till höger. Klicka sedan på Logga in -knappen.

Fronter

Webbmail för lärare

Wilma 2.32.5 © 2000-2020 Visma